Kodėl ,,Universa Via‘‘

  • tai vienintelė Lietuvoje  mokykla, vykdanti akredituotą Tarptautinio Bakalaureato  pradinio ugdymo  (nuo 3 iki 11 m.) programą (TB PUP - angl. IBPYP) dviem kalbomis - lietuvių ir anglų.
  • ugdymas mokykloje  – įdomi veikla, skatinanti akademinį, emocinį, socialinį, fizinį, moralinį ir kūrybinį  vystymąsi tarpkultūrinėje aplinkoje
  • didelis dėmesys  skiriamas vaiko individualiems  poreikiams ir gebėjimams
  • ugdomi atsakingi, prie greitų pokyčių gebantys prisitaikyti, kritiškai mąstantys ir atviri piliečiai
  • sėkmės mokykla, kurioje kiekvienas gali būti savimi ir atsiskleisti  pagal savo gebėjimus
  • saugi mokymosi aplinka
  • tėvai, mokytojai ir mokiniai yra ugdymo proceso partneriai

Daugiai informacijos rasite čia