Vizija, misija, vertybės

Mokyklos vizija - moderni, atvira naujovėms mokykla, įvairių tautybių vaikams teikianti kokybišką ugdymą, atitinkantį tarptautinius standartus bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

Mokyklos misija – ugdyti laisvos valios, iššūkių siekiančius ir visapusiškai  išsilavinusius žmones, kurie įveikia  visas kliūtis savo kelyje ir skleidžia humanistinius principus pasaulyje

Tarptautinio bakalaureato misija – ugdyti smalsų, žingeidų ir rūpestingą jauną žmogų, kuris per tarpkultūrinį suvokimą bei pagarbą padėtų sukurti geresnį, taikesnį pasaulį.

 

Mokyklos vertybės

Atsakomybė – tai siekiamybė geriausio ir galimybė tobulėti

Mokymasis - tai pažinimas, tyrimas, atradimas ir taikymas

Kūryba – tai naujų sprendimų paieška

Pagalba – tai dalijimasis

Susitarimas – tai bendruomeniškumas

Atvirumas – tai būtinybė

                                           PYP programos modelis