Vizija, misija, vertybės

Mokyklos vizija - moderni, atvira naujovėms mokykla, įvairių tautybių vaikams teikianti kokybišką ugdymą, atitinkantį tarptautinius standartus bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

Mokyklos misija – ugdyti laisvos valios, iššūkių siekiančius ir visapusiškai  išsilavinusius žmones, kurie įveikia  visas kliūtis savo kelyje ir skleidžia humanistinius principus pasaulyje

Tarptautinio bakalaureato misija – ugdyti smalsų, žingeidų ir rūpestingą jauną žmogų, kuris per tarpkultūrinį suvokimą bei pagarbą padėtų sukurti geresnį, taikesnį pasaulį.

 

Kodėl verta rinktis "Universa Via"?

  • tai vienintelė Lietuvoje  mokykla, vykdanti akredituotą Tarptautinio Bakalaureato  pradinio ugdymo  (nuo 3 iki 11 m.) programą (TB PUP - angl. IBPYP) dviem kalbomis - lietuvių ir anglų.
  • ugdymas mokykloje  – įdomi veikla, skatinanti akademinį, emocinį, socialinį, fizinį, moralinį ir kūrybinį  vystymąsi tarpkultūrinėje aplinkoje
  • didelis dėmesys  skiriamas vaiko individualiems  poreikiams ir gebėjimams
  • ugdomi atsakingi, prie greitų pokyčių gebantys prisitaikyti, kritiškai mąstantys ir atviri piliečiai
  • sėkmės mokykla, kurioje kiekvienas gali būti savimi ir atsiskleisti  pagal savo gebėjimus
  • saugi mokymosi aplinka
  • tėvai, mokytojai ir mokiniai yra ugdymo proceso partneriai

 

Mokyklos vertybės

Atsakomybė – tai siekiamybė geriausio ir galimybė tobulėti

Mokymasis - tai pažinimas, tyrimas, atradimas ir taikymas

Kūryba – tai naujų sprendimų paieška

Pagalba – tai dalijimasis

Susitarimas – tai bendruomeniškumas

Atvirumas – tai būtinybė

                                           PYP programos modelis

         

 

                    Mokyklos herbas

                        Universa Via - Tarptautinė mokykla