2019 m.

Matematikos konkursas "Kengūra 2019":

10 geriausių Klaipėdos m. savivaldybėje:

Danielių Gifoną (2 kl. - mokyt. Karolina Skrinskienė)

Beną Varnelį (1 kl. - mokyt. Vilija Monstavyčienė)

Deimilę Šlušnytę (1 kl. - mokyt. Vilija Monstavyčienė)

50 geriausių Lietuvoje:

Julių Pažemecką (1 kl. - mokyt. Vilija Monstavyčienė)

Jokūbą Jazbutį (1 kl. - mokyt. Vilija Monstavyčienė)

Bernardą Pauželį (4 kl. - mokyt. Nijolė Sereikienė)

,,Kings‘‘ anglų kalbos olimpiadoje - tarp dešimties geriausių moksleivių Lietuvoje:

 Jokūbas Jazbutis (mok.Kamilė Kesylė)