Erasmus Plius 2019-2021 m.

 

Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla laimėjo ERASMUS PLIUS  projektą. Viso buvo pateikta daugiau kaip 300 paraiškų iš visos Lietuvos mokyklų ir kitų švietimo įstaigų. Laimėjo 105 paraiškos. Mūsų mokykla šiais metais parengė vieną iš stipriausių paraiškų tarp įstaigų, kurios pirmą kartą teikė paraišką ERASMUS programai.   

Projekto pavadinimas:  „Efektyvus tarptautinis mokymas inovatyvumu ir tarpkultūrinėmis vertybėmis“ sutrumpintas pavadinimas EIT.  

Projekto numeris: 2019-1-LT01-KA101-060299 

Projektas prasidėjo nuo 2019 m. birželio 1 d. ir tęsis 20 mėnesių iki 2021 m. sausio 31 d. 

Projekto santrauka 

Projekto tikslas - stiprinti tarptautinės mokyklos pedagogų kompetenciją organizuoti  tarpkultūrinėmis vertybėmis grįstą efektyvų ir inovatyvų mokymo procesą. Projekto tikslinė grupė yra 9 tarptautinės mokyklos pedagogai dirbantys su įvairių tautybių mokiniais reziduojančiais Lietuvoje. Projektas suteiks galimybę pedagogams dalyvauti  aukščiausios  kokybės mokymuose ES šalyse, kuriuose pedagogai praplės ir sustiprins savo kompetencijas tarpkultūrinio, inovatyvaus švietimo ir efektyvaus edukacinio proceso organizavimo tarptautinėje mokykloje mokymuose. Projekto metu įgytos žinios bus viešinamos mokyklos bei Klaipėdos miesto švietimo bendruomenėse. Projekto metu sukaupta kompetencija apie inovatyvius edukacinius metodus ir žinios apie edukacinius aspektus tarptautinėje mokykloje suteiks galimybę mokyklai atnaujinti ilgalaikes mokymo programas, kurios taps efektyvesnės bei integruotos skirtingų kultūrų vaikų mokymo poreikiams patenkinti. 

 

Projekto veiklų aprašymas 

Projekto metu mūsų mokyklos 9 pedagogai dalyvaus trejuose mokymuose Europos sąjungos šalyse: 

 

Pirmieji mokymai "Introduction to Intercultural Education" numatomi Ispanijoje, Valencijos mieste. Mokymo trukmė penkios dienos. Mokymo laikotarpis nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m. balandžio 3 dienos. 

Mokymo turinio tikslas stiprinti ir gilinti tarpkultūrinio švietimo kompetenciją. 

 

Antrieji mokymai "Building a Positive Learning Environment - Classroom Management, Communication Skills, Effective Teaching and Learning" numatomi Kipre, Limassol mieste. Mokymo trukmė penkios dienos nuo 2020 m. spalio 31 d. iki 2020 m. lapkričio 05 dienos. Mokymų turinio tikslas stiprinti ir gilinti kompetenciją kuriant efektyvią mokymo terpę. Mokymų programoje taip pat yra pusdienis, kurio metu pedagogai turės unikalią galimybę betarpiškai susipažinti su vietinių gyventojų kultūra ir tradicijomis. 

 

Treti mokymai "Team Work as a Means for Enhancing Productivity" numatomi Kroatijoje, Split mieste. Mokymų trukmė penkios dienos nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 11 dienos. Mokymų turinio tikslas yra stiprinti pedagogų komandinio darbo efektyvumą. Mokymai orientuoti pedagogams, nes mums tai labai svarbu - mūsų mokyklos pedagogai mokymų programas kuria grupelėmis, nes skirtingų sričių mokymo programos turi būti kuo daugiau integruotos bei turėti tarpdisciplininių bruožų, todėl komandinio darbo įgūdžiai turi esminį vaidmenį kuriant kompleksines edukacines programas įvairių tautybių vaikams. 

 

Projekto įgyvendinimo eiga: 

2019 m. birželio 11 d. mokyklos mokytoja Alina Kravčenko, kuri parengė projektą, dalyvavo projekto įgyvendinimo mokymuose Vilniuje.