Veiklos tvarkaraštis

 

 

Pradinis ugdymas                                                                                                           Pagrindinio ugdymo 

                                                                                                                                                 pamokų laikas

Pamokų laikas              9.00 - 13.45                                                                              8.15 - 9.00  Pirma pamoka 

Konsultacijos               13.55 - 14.40                                                                             9.10 - 9.55  Antra pamoka 

Veikla būreliuose          14.50 - 16.00                                                                           10.05 - 10.50  Trečia pamoka 

Savitv., laisvas laikas    16.00 - 17.00                                                                           11.00 - 11.45  Ketvirta pamoka  

                                                                                                                                         11.55 - 12.35  Penkta pamoka 

                                                                                                                                         13.10 - 13.55  Šešta pamoka 

                                                                                                                                          14.05 - 14.50  Septinta pamoka 

                                                                                                                                          14.55 - 15.40  Konsultacijos 

 

 

Atostogos:

2020-2021 mokslo metai

Rudens   2020-10-26 - 2020-10-30

Kalėdų    2020-12-23 - 2021-01-05

Žiemos   2021-02-15 - 2021-02-19

Velykų    2021-04-06 - 2021-04-09 

Vasaros  2021-06-10 - 2021-08-31