Keisti dizainą

Veiklos tvarkaraštis

 

 

Pradinis ugdymas                                                                                                           Pradinio ir pagrindinio ugdymo 

                                                                                                                                                          pamokų laikas

Pamokų laikas                8.15 - 12.45                                                                                8.15 - 9.00  Pirma pamoka 

Namų darbų ruoša       13.10 - 13.55                                                                               9.10 - 9.55  Antra pamoka 

Veikla būreliuose          14.05 - 14.50                                                                               10.05 - 10.50  Trečia pamoka 

Konsultacijos                 14.55 - 15.40                                                                               11.00 - 11.45  Ketvirta pamoka  

Pavakariai                      15.40 - 16.00                                                                               12.00 - 12.45  Penkta pamoka 

Savitv., laisvas laikas    16.00 - 17.00                                                                               13.10 - 13.55  Šešta pamoka 

                                                                                                                                               14.05 - 14.50  Septinta pamoka 

                                                                                                                                               14.55 - 15.40  Konsultacijos 

Individualūs užsiėmimai    

 7.45-8.15
(muzika,  matematika,
lietuvių k., anglų k.  ir kt.)

 

Atostogos:

2019-2020 mokslo metai                                                                                                 2020-2021 mokslo metai

Rudens 2019-10-28 - 2019-10-31                                                                                     2020-10-26 - 2020-10-30

Kalėdų  2019-12-23 - 2020-01-03                                                                                     2020-12-23 - 2021-01-05

Žiemos 2020-02-17 - 2020-02-21                                                                                      2021-02-15 - 2021-02-19

Velykų  2020-04-14 - 2020-04-17                                                                                      2021-04-06 - 2021-04-09