Vidurinio ugdymo programos akreditacija

Vidurinio ugdymo programos akreditacija
2023 Birželio 29d.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo istatymo 56 straipsnio 7 punktu, Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. įsakymu Nr. ISAK-171 „Dėl Vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų ir jos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 15 ir 27 punktais ir atsižvelgdama i Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2023 m. birželio 20 d. nutarimą, a k r e d i t u oj u trejiems metams Všl „Klaipėdos Universa Via” tarptautinės mokyklos (mokyklos identifikavimo kodas — 302827927) vykdomą vidurinio ugdymo programą (valstybinis kodas-301001101).

Teisingumo ministrė, laikinai einanti Ewelina Dobrowolska švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas.

‹ Grįžti i naujienas