Vienintelė Lietuvoje mokykla, vykdanti akredituotą Tarptautinio Bakalauro programą pradinėse klasėse!

Vienintelė Lietuvoje mokykla, vykdanti akredituotą Tarptautinio Bakalauro programą pradinėse klasėse!
2024 Birželio 10d.

Tarptautinių ekspertų mišri komisija, sudaryta iš dviejų aukštos kvalifikacijos eskpertų - Ann R. L.R.-Lynn (Švedija) ir S. Arayssi (Kataras) lankėsi mūsų mokykloje ir vertino Tarptautinio Balaureato pradinio ugdymo programos įgyvendinimo aspektus. Komisija analizavo ir skyrė didelį dėmesį mokyklos mikroklimatui ir kultūrai, ugdymo turinio įgyvendinimo kokybei bei mokyklos strateginei plėtrai. Komisijos narės lankėsi pamokose, kalbėjosi su programą vykdančiais mokytojais bei mokyklos administracijos, tėvų ir mokinių tarybos atstovais. Komisijos narės išskyrė aukštą mokyklos vidinę kultūrą, džiaugėsi ugdymo proceso kokybe bei aukštais mokinių akademiniais pasiekimas. Mokyklos svečiai džiaugėsi, kad mūsų mokiniai yra savarankiški, demonstruoja aukštus kritinio mąstymo įgūdžius, geba lygiaverčiai bendrauti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Vizito ataskaitoje pažymėta, kad mūsų mokykla visiškai atitinka ir net viršija daugumą programos vykdymui keliamų reikalavimų.  Nuoširdžiai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokyklos pasiekimais.

 

‹ Grįžti i naujienas