Priėmimo į 2-4 klases tvarka

Stojant į aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Stojant į antrą, trečią ir ketvirtą klases atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.