Keisti dizainą

Priėmimo į penktą klasę tvarka

Stojant į penktą ir  aukštesnes klases, reikalingas apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Atliekami lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos testai.

Mokiniai, pradinio ugdymo programą baigę „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje, į penktą klasę priimami be konkurso.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. Nr. +370 616 55 389, (8 46) 383 465