Keisti dizainą

Priėmimo į pirmą klasę tvarka

Priimami 6–7 metų vaikai.

Reikalingas priešmokyklinės grupės baigimo vertinimo aprašas.

Vaikai, „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje baigę priešmokyklinio ugdymo klasę, priimami be konkurso.

Vaikai, kuriems nėra 6 metų, priimami pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma reikalinga tais atvejais, kai:

  • vaikas nelankė priešmokyklinės grupės arba ją lankė mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko;
  • tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Šešiamečių brandą vertina psichologas ir pradinio ugdymo pedagogas.

Būsimieji pirmokai atlieka  bendrųjų matematinių ir lietuvių kalbos gebėjimų, loginio mąstymo, kūrybiškumo ir psichologinės brandos testą