Reikalingi dokumentai

 • prašymas,
 • vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ( jo kopija),
 • vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas(gimimo liudijimo arba paso kopija)
 • mokymo sutartis (pasirašoma mokykloje)
 • moksleivio sveikatos raidos istorija – nauja forma (turi būti įtraukta stomatologo patikra)
 • 1 nuotrauka  mokinio pažymėjimui
 • į 2–8 klases – apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos
 • kitus dokumentus persiunčia buvusi mokykla
 • anketa (pildoma mokykloje)
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas (stojant į 5 klasę)
 • pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje  (stojant į 6,7,8 klases)
 • leidimas gyventi Lietuvoje (užsieniečiams)