SAUGAUS EISMO DIENA

SAUGAUS EISMO DIENA
2022 Gegužės 24d. Priešmokyklinis ugdymas

Kartu su vaikais mokėmės TB temą "Ženklai ir simboliai aplink mus gali padėti prisitaikyti prie aplinkos". Aiškindamiesi įvairių ženklų reikalingumą mūsų gyvenime, sužinojome, kokie yra pagrindiniai kelio ženklai. Mokiniai suprato, kodėl vieni ženklai yra įspėjamieji, kiti - informaciniai, dar kiti - draudžiamieji. Įgytas žinias mokėmės pritaikyti ir praktiškai. Tuo tikslu organizavome saugaus eismo dieną. Vaikai mokėsi atpažinti kelio ženklus, atsakinėjo į "Šviesoforo" pateiktus klausimus: kaip taisyklingai pereiti gatvę, kokiai šviesoforo šviesai degant galima eiti per pėsčiųjų perėją, kaip taisyklingai pereiti gatvę, jeigu šviesoforo nėra ir t.t.

 

‹ Grįžti i tinklaraštį