Tarptautiniai laimėjimai!

Tarptautiniai laimėjimai!
2021 Kovo 25d. Pagrindinis ugdymas

Klaipėdos universitetas, bendradarbiaudamas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kaimyninių šalių nevyriausybinėmis organizacijomis nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą „Jaunimo tinklaveika vystant darnų turizmą Baltijos jūros regione“(Youth Networking for Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region). 

Projektu siekiama atskleisti darnaus turizmo suvokimo ir įgyvendinimo jaunimo tarpe situaciją, suformuoti darnaus turizmo kompetencijų tinklą (Sustainable tourism Excellence Network for Youth – STENetY), skirtą jaunimo darnaus turizmo idėjų ir iniciatyvų sklaidai, darnaus turizmo gebėjimų ugdymui, Baltijos jūros regiono turizmo vizijos 2030 formavimui bei ilgalaikei tinklaveikai ir dialogui, kuris prisidėtų prie Baltijos jūros regiono kaip patrauklios ir tvarios turizmo plėtros. 

Šiuo tikslu kovo 15-22 d.d. įvyko tarptautinis projektas - konkursas „Game of Goals“, kuriame rungtyniavo tarpusavyje komandos iš Rusijos, Latvijos, Lietuvos. Šiame renginyje dalyvavo „Universa Via“ mokyklos anglų kalbos mokytoja Kristina Saltonaitė – Hassan ir geografijos mokytoja  Daiva Oestling. 

Lietuvos komandą kartu su viena iš Rusijos komandų lydėjo sėkmė - I – OJI   VIETA !!! 

‹ Grįžti i tinklaraštį