1 klasė

Tyrimo programa

 “Universa Via” tarptautinė mokykla

1 klasė

Kas mes esame

Kur mes esame laiko ir vietos atžvilgiu

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes organizuojame save

Dalijimasis planeta

Centrinė idėja:

 

Būdai, kuriais  žmonės galvoja ir elgiasi, daro įtaką jų santykiams su kitais.

Centrinė idėja:

 

Mokymąsis apie mūsų asmeninę ir mūsų šeimos istoriją padeda mums suprasti kitus ir save.

 

Centrinė idėja:

 

Žmogus gali dalintis kultūra, reikšti emocijas ir mintis muzikos pagalba.

Centrinė idėja:

 

Visi gyvi organizmai pereina pokyčius savo gyvenimo cikle.

Centrinė idėja:

 

Įvairūs transporto būdai gali daryti įtaką aplinkai.

 

 

Centrinė idėja:

 

Žmonės gali vykdyti įvairią veiklą, kuri padėtų tausoti ir valdyti žemės resursus.

Raktinės sąvokos:

 

Priežastis, perspektyva, forma

 

 

Mokinio profilis:

Atviras pasauliui, visapusiškas, lengvai bendraujantis

Raktinės sąvokos:

 

Pokytis, perspektyva, ryšys

 

 

Mokinio profilis:

Apmąstantis (savikritiškas), atviras pasauliui, nebijantis rizikuoti

 

Raktinės sąvokos:

 

Forma, funkcija, pokytis

 

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, apmąstantis (savikritiški), mąstantis

Raktinės sąvokos:

 

Forma, ryšys, priežastis

 

 

Mokinio profilis:

Smalsus tyrinėtojas, mąstantis, nebijantis rizikuoti

 

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, priežastis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, apmąstantis (savikritiški), principingas

 

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, pokytis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis, visapusiškas, rūpestingas

 

Tyrimo klausimai::

 

-  Skirtingi santykiai su žmonėmis mūsų gyvenime.

- Kaip sukurti ir išsaugoti draugystę.

- Kaip bendraujame su kitais žmonėmis.

 

Tyrimo klausimai::

 

- Šeimų ir šeimos narių vaidmenų pokyčiai per laiką.

- Reikšmingi įvykiai ir vietos mūsų šeimų gyvenime.

- Mūsų ir mūsų tėvų gyvenimo panašumai bei skirtumai.

 

Tyrimo klausimai::

 

- Muzikos elementai.

- Muzika kaip protinis skirtingų kultūrų atstovų paveikslas.

- Kaip mes galime interpretuoti kitų žmonių mintis, jausmus ir nuotaiką muzikos pagalba.

Tyrimo klausimai:

 

- Gyvų organizmų gyvenimo ciklai.

- Bendri skirtingų rūšių organizmų gyvenimo ciklo bruožai.

- Gamtos ciklo įtaka žmonėms.

Tyrimo klausimai::

 

- Transporto būdai.

- Priežastys, kodėl žmonės naudoja skirtingas transporto priemones.

- Teigiami ir neigiami transporto sistemos padariniai aplinkai.

Tyrimo klausimai::

 

- Natūralieji resursai, kuriuos naudoja žmonės.

- Žemės resursų ribotumas.

- Asmeniniai pasirinkimai,kurie prisidėtų prie resursų išsaugojimo.

 

Susijusios sąvokos:

 

Santykiai, indentitetas, bendruomenė

Susijusios sąvokos:

 

Rolės, savęs suvokimas, bendravimas

 

Susijusios sąvokos:

 

Vaizduotė, funkcija, įvairovė, kompozicija

Susijusios sąvokos:

 

Sistemos, dėsningumai, ciklai,

Susijusios sąvokos:

 

Transportas, pasirinkimas, sistemos

 

Susijusios sąvokos:

 

Pasirinkimas, bendruomenė, aplinka, pokytis