2 klasė

Tyrimo programa

 “Universa Via” tarptautinė mokykla

2 klasė

 

Kas mes esame

Kur me sesame laiko ir vietos atžvilgiu

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes organizuojame save

Dalijimąsis planeta

Centrinė idėja:

 

Mūsų pojūčių vaidmuo kasdieniniame gyvenime.

Centrinė idėja:

 

Vietinės aplinkos tyrinėjimas gali paveikti mūsų namus ir gyvenimo būdą.

Centrinė idėja:

 

Mes galime išreikšti savo jausmus ir emocijas poezijos pagalba.

Centrinė idėja:

 

Saulės, oro, žemės ir vandens santykis daro įtaką orams.

Centrinė idėja:

 

Prekės ir paslaugos gali tenkinti mūsų poreikius.

Centrinė idėja:

 

Augalai yra gyvybę palaikantys resursai.

Raktinės sąvokos:

 

Forma, ryšys, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Smalsus tyrinėtojas, visapusiškas, principingas

Raktinės sąvokos:

 

Forma, priežastis, pokytis

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, mąstytojas, apmąstantis (savikritiškas)

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, forma, ryšys

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis, atviras pasauliui, nebijantis rizikuoti

Raktinės sąvokos:

 

Pokytis, priežastis, perspektyva

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, mąstytojas, nebijantys rizikuoti

Raktinės sąvokos:

 

Perspektyva, ryšys, funkcija

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis, atviras pasauliui, visapusiškas

Raktinės sąvokos:

 

Priežastis, funkcija, , atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Smalsus tyrinėtojas, apmąstantis (savikritiškas), rūpestingas

Tyrimo klausimai:

 

- Mūsų pojūčių savybės.

- Mūsų pojūčiai sąveikauja tam,kad būtume sveiki.

- Kaip tinkamai rūpintis savo pojūčiais.

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo klausimai:

 

- Vietinės aplinkos bruožai.

- Kaip mūsų namai yra paveikti mūsų vietinės aplinkos.

- Aplinkybės nulemiančios mūsų gyvenimo sąlygas.

Tyrimo klausimai:

 

- Poezijos elementai.

- Skirtingos poezijos formos.

- Poezijos kūrimo priežastys.

Tyrimo klausimai:

 

- Skirtingos oro sąlygos.

- Skirtingų oro sąlygų priežastys.

- Skirtingi būdai, padedantys prognozuoti oro sąlygas.

Tyrimo klausimai:

 

- Paslaugos, kuriomis žmonės naudojasi kiekvieną dieną.

- Prekės reikalingos žmonėms.

- Prekybos vaidmuo mūsų visuomenėje.

Tyrimo klausimai:

 

-  Augalų sąvybės ir sąlygos jų augimui.

- Augalų vaidmuo eko sistemos palaikyme.

- Mūsų atsakomybė rūpintis augalais.

 

Susijusios sąvokos:

 

Sistema, sveikata, tarpusavio priklausomybė

Susijusios sąvokos:

 

Interpretacija, tarpusavio priklausomybė, poveikis, vieta

Susijusios sąvokos:

 

Subjektyvumas, publika, struktūra

Susijusios sąvokos:

 

Transformacija, judėjimas, dėsningumai.

Susijusios sąvokos:

 

Kiekybė, vartojimas, mainai

Susijusios sąvokos:

 

Balansas, pasekmės, sąlygos