3 klasė

Tyrimo programa

 “Universa Via” tarptautinė mokykla

3 klasė

 

 

Kas mes esame

Kas mes esame vietos ir laiko atžvilgiu

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes organizuojame save

Dalijimąsis planeta

Centrinė idėja:

 

Mūsų mitybos ir dienotvarkės pasirinkimas veikia mūsų gyvenimo būdą ir gerbūvį.

Centrinė idėja:

 

Praeities palikimas gali padėti suprasti apie žmonių gyvenimą skirtingu laikmečiu.

Centrinė idėja:

 

Mes galime išreikšti įvairiomis vizualinio meno formomis.

Centrinė idėja:

 

Technologinė pažanga turi skirtingą įtaką žmonijai ir aplinkai.

Centrinė idėja:

 

Žmonės naudoja skirtingas sistemas tam,kad galėtų gyventi ir dirbti efektyviai.

Centrinė idėja:

 

Atliekų tvarkymas veikia mus supančią aplinką ir visuomenę.

Raktinės sąvokos:

 

Pokytis, ryšys, forma

 

Mokinio profilis:

Rūpestingas, nebijantis rizikos, principingas

Raktinės sąvokos:

 

Perspektyva, funkcija, ryšys

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, apmąstantis (savikritiškas) atviras pasauliui

Raktinės sąvokos:

 

Forma, perspektyva, priežastis

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis, mąstantis,atviras pasauliui

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, pokytis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Apmąstantis (savikritiškas), , nebijantis rizikuoti, smalsus tyrinėtojas

Raktinės sąvokos:

 

Forma, ryšys, priežastis

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis, apmąstanti,smalsus tyrinėtojas

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, priežastis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Rūpestingas, išlaikantis balansą,  visapusiškai išprusęs

Tyrimo klausimai:

 

- Pagrindiniai reikalavimai gerbūviui.

- Kaip mūsų kasdienė rutina veikia mūsų gyvenimo būdą.

- Skirtingi informacijos šaltiniai, padedantys pasirinkti sau tinkamą gyvenimo būdą.

 

Tyrimo klausimai:

 

- Informacijos apie praetį rinkimo ir išsaugojimo būdai.

- Kaip žmonės naudoja praeities palikimą siekdami interpretuoti dabartį.

- Gyvenimo ankščiau ir dabar panašumai bei skirtumai.

Tyrimo klausimai:

 

- Vizualiojo meno formos.

- Kodėl vizualusis menas yra svarbus.

- Kaip mes išreiškiame save pasitelkdami vizualinį meną.

Tyrimo klausimai:

 

- Technologinės pažangos sritys.

- Kaip technologinė pažanga paveikė žmoniją.

- Kaip technologinė pažanga paveikė aplinką.

Tyrimo klausimai:

 

- Kas yra sistema.

- Kokiomis sistemomis naudojasi žmonės savo bendruomenėje.

- Kaip skirtingos sistemos padeda mums gyventi efektyviai.

Tyrimo klausimai:

 

- Skirtingos atliekų rušys.

- Atliekų poveikis aplinkai.

- Žmonių įtraukimo į atliekų tvarkymą svarba.

Susijusios sąvokos

 

Pasirinkimas, balansas, resursai

Susijusios sąvokos

 

Inovacijos ir perversmai, įrodymas, transformacija

Susijusios sąvokos

 

Kūrybiškumas, nuomonė, išraiška

Susijusios sąvokos

 

Technologijos, įtaka, inovacijos, revoliucijos

Susijusios sąvokos

 

Sistema, tvarumas, globalus bendravimas

Susijusios sąvokos

 

Atsakomybė, pasekmės, aplinka