4 klasė

Tyrimo programa

 “Universa Via” tarptautinė mokykla

4 klasė

Kas mes esame

Kur mes esame laiko ir vietos atžvilgiu

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes organizuojame save

Dalijimasis planeta

Centrinė idėja:

 

Suvokimas apie savo pačių kultūrą gali padėti mums daugiau sužinoti apie save.

Centrinė idėja:

 

Nauji tyrinėjimai arba atradimai gali privesti prie naujo mūsų pasaulio suvokimo.

Centrinė idėja:

 

Kūrybinis rašymas kaip saviraiškos priemonė.

Centrinė idėja:

 

Kompleksinė Žemės sistema

Centrinė idėja:

 

Organizacijos gali būti kuriamos siekiant apsaugoti žmogaus teises ir skatinti jų atsakomybę.

Centrinė idėja:

 

Vanduo yra svarbus mūsų planetos resursas, kurį reikia tausoti.

Raktinės sąvokos:

 

Forma, pokytis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Atviras idėjoms, principingas, rūpestingas

Raktinės sąvokos:

 

Priežastis, perspektyva, pokytis

 

Mokinio profilis:

Smalsus tyrinėtojas, reflektyvus, lengvai bendraujantis

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, forma, ryšys

 

Mokinio profilis:

Mąstantis,smalsus tyrinėtojas, nebijantis rizikuoti

 

Raktinės sąvokos:

 

Forma, priežastis, perspektyva

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, mąstantis, atviras idėjoms

Raktinės sąvokos:

 

Perspektyva, priežastis, funkcija

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, visapusiškas, principingas

Raktinės sąvokos:

 

Ryšys, funkcija, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Lengvai bendraujantis,visapusiškas,

rūpestingas

 

Tyrimo klausimai:

 

- Kultūrinis identitetas.

- Kultūrinio palikimo poveikis mūsų identitetui.

-Žinių apie kultūrinį palikimą ir jų saugojimo svarba.

Tyrimo klausimai:

 

- Žmonių vykdomų tyrinėjimų ir atradimų priežastys.

- Reikšmingi mums atradimai.

- Kaip praeities atradimai veikia mūsų dabartį.

Tyrimo klausimai:

 

- Kokios kūrybinio rašymo rūšys galėtų būti naudojamas saviraiškai.

- Kūrybinio rašymo elementai.

- Kūrybinio rašymo tikslas.

 

 

Tyrimo klausimai:

 

- Saulės Sistema.

- Saulės ir mėnulio vaidmenys Saulės sistemoje.

- Tai, kas padaro Žemę planeta, kurioje gali egzistuoti gyvybė,

Tyrimo klausimai:

 

-Kodėl mums reikalingos teisės ir pareigos.

-Kaip žmonių teisės yra susijusios su pareigomis.

-Organizacijos, kurios kovoja už žmogaus teises.

Tyrimo klausimai:

 

- Vandens svarba.

- Vandens prieinamumas ir resursai

- Mūsų asmeninė atsakomybė tausojant vandenį.

Susijusios sąvokos:

 

Tarpusavio priklausomybė, Vertybės, Įsitikinimai

Susijusios sąvokos:

 

Poveikis, įrodymas, laikas,  tarpusavio priklausomybė

Susijusios sąvokos:

 

Saviraiška, modeliai, interpretacija, nuomonės

Susijusios sąvokos:

 

Technologjis, poveikis, pasekmės, adaptacija,

Susijusios sąvokos:

 

Teisės, lygybė, sistemos, vaidmuo

Susijusios sąvokos:

 

Vaidmuo, poveikis, iniciatyva