Kalbinis ugdymas

Kalba – tai mąstymo ir pasaulio  pažinimo priemonė.

Mokykloje suburta tarptautinė bendruomenė. Kalbų mokymasis bendraujant daugiakalbėje aplinkoje skatina mokinių toleranciją ir ugdo pagarbą kultūrinei įvairovei.