Lietuvių (gimtosios) kalbos mokymas

Lietuvių (gimtosios)  kalbos  mokoma vadovaujantis Lietuvos mokymo programų standartais derinant juos su IBPYP  turiniu.

Kalbų  mokymosi planavimas vyksta bendradarbiaujant  mokytojams ir tėvams bei įvertinant tėvų  besimokančiųjų lūkesčius ir mokymosi galimybes.        

Kalbų mokymosi planavimas vyksta:

  • atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius, Lietuvos bendrųjų mokymosi programų (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo) reikalavimus, prielaidas ir seką;
  • mokymosi tikslai  ir uždaviniai nustatomi derinant Lietuvos bendrųjų mokymosi programų standartus ir Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos ( IB PYP) reikalavimus;
  • remiantis tarpdalykiniais ryšiais ir plėtojant koncepcinį mokymąsi

Kalbų mokymasis taip pat apima savarankiško mokymosi planavimą, kurį sudaro:

  • savo žinių lygio įsivertinimas;
  • asmeninių mokymosi tikslų išsikėlimas;
  • mokymosi medžiagos parinkimas;
  • asmeninių kalbos įgūdžių tobulinimas.

Kalbų mokymas vykdomas diferencijuotai; atsižvelgiama į individualius mokinių poreikius ir mokymosi stilius.

Visiems mokiniams sudaromos vienodos kalbos mokymosi sąlygos.

Kalbų mokymuisi  naudojami įvairūs metodai, ugdantys kritinį mąstymą, kūrybiškumą  ir pan. Taip pat naudojami įvairūs ištekliai bei informacinės komunikacinės technologijos.
 
Mokinių pasiekimus žodžiu ir/ar raštu vertina mokytojai ir klasės draugai arba įsivertina patys.

Visos dėstomosios kalbos yra integruotos į tarpdalykines  tyrimo temas, o mokiniai  turi daug galimybių naudoti išteklius / literatūrą šiomis kalbomis.