Papildomas anglų kalbos mokymas (English Additional Language - EAL)

Anglų kaip papildomos kalbos (EAL) mokoma nuo 4 metų. Ikimokykliniame amžiuje vaikai, kurių gimtoji kalba nėra anglų, mokosi žaisdami. Priešmokyklinio ugdymo klasėje ugdymas vyksta dvikalbėje aplinkoje: anglų - lietuvių kalbomis, mokoma jos papildomai akademinėje aplinkoje. Mokykloje nuo pirmos klasės be privalomų anglų kalbos pamokų 2-3 kartus per savaitę mokiniai dalyvauja papildomuose 1 - 2 būreliuose anglų kalba. Nuo 2/3 klasės vieną kartą per savaitę vyksta integruotos matematikos ir pasaulio pažinimo pamokos. Visi mokytojai  kartu su klasių mokytojais skatina Tarptautinio bakalaureato (IB) mokinio nuostatų ir esminių pradinio ugdymo programos (PYP) elementų plėtrą anglų kalba. Anglų kalbos mokymas/is mokykloje derinamas su gimtosios kalbos mokymusi. Jos mokymo turinys yra sukurtas integruojant Lietuvos bendrųjų mokymosi programų standartus ir Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo (IB PYP) turinio  ,,Scope and Sequens‘‘ ( liet. ,,Ugdymo turinio apimtis ir plėtotė‘‘) reikalavimus

Socialinėje tarptautinėje aplinkoje bendraudami su bendraamžiais, kurių gimtoji kalba yra anglų, šnekamosios anglų kalbos mokiniai dažniausiai mokosi gana greitai.