Priešmokyklinio ugdymo klasė

 

Tyrimo programa

 “Universa Via” tarptautinė mokykla

Priešmokyklinė klasė

 

Kas mes esame

Kur mes esame laiko ir vietos atžvilgiu

Kaip mes išreiškiame save

Kaip veikia pasaulis

Kaip mes organizuojame save

Dalijimasis planeta

Centrinė idėja:

 

Žmonės yra sudėtingos būtybės su skirtingais emociniais, fiziniais ir socialiniais bruožais.

 

Centrinė idėja:

 

 

Centrinė idėja:

 

Mes galime išreikšti savo jaumus ir mintis skirtingais būdais

Centrinė idėja:

 

Medžiagų savybės lemia jų  panaudojimą.

Centrinė idėja:

 

Ženklai ir simboliai aplink mus gali padėti prisitaikyti prie aplinkos.

Centrinė idėja:

Raktinės sąvokos:

 

Funkcija, forma, ryšys

 

Mokinio profilis:

Smalsūs tyrinėtojas, visapusiškas, lengvai bendraujantys

Raktinės sąvokos:

Raktinės sąvokos:

 

Forma, perspektyva, funkcija

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs,  atviras pasauliui, mąstantis

Raktinės sąvokos:

 

Priežastis, pokytis, funkcija

 

Mokinio profilis:

Visapusiškai išprusęs, smalsus tyrinėtojas, principingas

Raktinės sąvokos:

 

Ryšys, priežastis, atsakomybė

 

Mokinio profilis:

Nebijantis rizikuoti, apmąstantis (savikritiškas), rūpestingas

 

Raktinės sąvokos:

Tyrimo klausimai:

 

- Kaip mes galime mokytis apie save.

- Mūsų asmeninės, emocinės ir socialinės savybės.

- Dalykai, kurios galime daryti.

Tyrimo klausimai:

 

 

Tyrimo klausimai:

 

- Skirtingos išraiškos formos įvairiose kultūrose.

- Kaip mes išreiškiame save.

- Būdai, kuriais žmonės ugdo ir rodo savo kūrybiškumą.

 

 

Tyrimo klausimai:

 

- Medžiagų savybės.

- Medžiagų savybių pokyčiai.

- Kaip medžiagų savybės nusako jų panaudojimo būdus.

Tyrimo klausimai:

 

- Skirtingų ženklų atsiradimo priežastys.

-Ką nusako skirtingi ženklai.

-Mūsų asmeninė atsakomybė naudojant skirtingus ženklus ir simbolius.

Tyrimo klausimai:

Susijusios koncepcijos:

 

Progresas, transformacija, augimas.

Susijusios sąvokos:

Susijusios sąvokos:

 

Saviraiška, kūrybiškumas, dėsningumas

Susijusios sąvokos:

 

Savybės, panašumai, skirtumai, dėsningumai.

Susijusios sąvokos:

 

Savybės, teisės, sistemos.

Susijusios sąvokos: