Nuo 4 iki 5 m.

Grupėje ugdomoji veikla vyksta anglų - lietuvių/rusų kalbomis.

Remiantis sukaupta patirtimi (supratimu, išmanymu, gebėjimais, nuostatomis), ugdomi mažieji tyrėjai. Šiame etape iškyla svarbi užduotis – sužadinti vaikų poreikį veikti, kaupti pažintinę patirtį tyrinėjant, eksperimentuojant, išbandant naujas veiklos formas ir pažinimo būdus.

4-5 gyvenimo metais atsiveria naujos galimybės lavinti smulkiuosius rankos plaštakos, pirštų, riešo raumenis. Jie jau geba konstruoti iš smulkesnių, reikalaujančių didesnio kruopštumo, judesių tikslumo, akies taiklumo, atitinkamo mąstymo ir vaizduotės,  detalių. Šio amžiaus vaikai atlieka sudėtingesnius dailės darbelius, konstruoja, lipdo, karpo, klijuoja.

Kinestezinis ugdymas

Ugdymosi krūvis mokykloje reikalauja ne tik psichinių ir dvasinių, bet ir fizinių pastangų. Todėl nepakankamai išlavinti smulkieji raumenys, jutiminės sistemos, erdvės ir krypties suvokimas gali būti kliūtis sėkmingai mokyti(s) rašyti, skaityti ir atlikti įvairius dailės ir rankų darbelius. Todėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų smulkiosios motorikos ugdymas yra svarbi sudedamoji fizinio brandinimo mokyklai dalis

Kas yra judėjimo sistema?

Judėjimo sistemą sudaro bendrieji ir smulkieji judesiai. Bendroji motorika apima viso kūno ar viršutinių ir apatinių galūnių judesius ( lokomociniai veiksmai – ėjimas, bėgimas, šuoliai ir kt.).

Smulkioji motorika – judesiai, kuriuos atliekant dalyvauja smulkieji kūno raumenys (pirštų, riešo, koordinuoti akių ir rankos judesiai, akių judesiai).