Mokymosi nuotoliniu būdu dienotvarkė:

    

5- 8 klasės 

9.00  -  12.45  Pamokos 

12.45 – 13.45 Pietų  pertrauka 

13.45  - 15.30 Sav.darbas/ konsultacijos 

1 -4 klasės 

9.00  -   9.45   Pasiruošimas pamokoms 

10.00 - 10.45   Pamoka 

11.00 – 11.45   Pamoka 

12.00 -  13.00   Pietų  pertrauka 

13.00 -  14.00   Pamoka 

14.00 -  15.00   Sav.darbas/ konsultacijos 

15.00 – 15.30   Komunikavimas su tėvais 

15.30  -  17.00   Darbų taisymas 

Priešmokyklinė kl. 

 

9.30 – 10.00      Prisijungimas prie Teams, susitikimas vaizdo konferencijoje, savaitės/ dienos temos ir užduočių pateikimas 

10.00 -11.00   Pasiruošimas darbui,  savarankiškas darbas, individualios konsultacijos 

11.00 -11.30    (antrad, ketvirtad.) anglų kalba 

11.30 -  13.00  Pertrauka 

13.00-14.00  Skaitymo, rašymo, skaičiavimo savarankiškų užduočių atlikimas 

16.00-16.30  - tiesioginės vaizdo pamokėlės (pirmad., treč.,  penktad.)     Užduočių aptarimas, vertinimas (antrad., ketvirtad.)  

 

Ikimokyklinė gr.  

9.15 -  10.00  Prisijungimas prie Teams, tiesioginės vaizdo pamokėlės, savaitės/ dienos temos ir užduočių pateikimas  

10.00 -11.00  Savarankiškas darbas, konsultacijos 

11.00- 11.30  (pirmad., treč.) anglų k.  

11.30 -  13.00  Pietų pertrauka  

13.00 – 15.00  Poilsio valandėkė 

15 .30 -16.00 Komunikavimas su tėvais,  vaikais, konsultacijos  

*Mobile group 

10.45 -11.15   (Monday, Wednesday, Thursday)  - 1st grade 

10.00 -10.45   (Wednesday)  3rd grade