Tyrimai ir inžinerinis ugdymas

GAMTOS MOKSLŲ LABIRINTAI (integruotas gamtos mokslų modulis 8 kl. mokiniams)

Modulis orientuotas į tiriamąją veiklą, gamtos reiškinių analizavimą, praktinius laboratorinius bandymus, eksperimentinį darbą.

  • APLINKOS TYRIMAI SU EcoLabBox - orientuoti į gamtamokslinių žinių gilinimą per medžiagų, mišinių ir procesų tyriminį pažinimą;
  • EKSPERIMENTINĖ CHEMIJA - gilina praktines chemijos žinias.

INŽINERINIS UGDYMAS (integruojamas į matematikos, pasaulio pažinimo, technologijų ir dailės dalykus)

Inžinerinį ugdymą skatina:   

  • CODE ACADEMY KIDS programavimo būrelis (robotikos ilgalaikis projektas „Skatiname išradėją“)
  • STEAM  laboratorija (gamtamoksliniai eksperimentai, kūno masės, tūrio matavimo bandymai, medžiagų sudėties ir fizinių bei cheminių savybių tyrimai; inžinerinių procesų, elementų ir produktų tyrinėjimas,  analizuojant pavyzdžius, ardant, jungiant, konstruojant, eksperimentuojant, modeliuojant, atliekant bandymus, naudojant simuliacijas, tiriant, aptariant, projektuojant. ir kt.)