Užsieniečių vaikų mokymas

Atvykę užsieniečių vaikai  gali išmokti lietuvių kalbą integruojantis į klases, kuriose mokymas organizuojamas lietuvių kalba. Tuomet toje klasėje su pagrindiniu mokytoju kartu gali būti skiriamas dirbti pedagogas – asistentas, kuris pamokos metu suteikia individualią pagalbą lietuvių kalbos nemokančiam arba nepakankamai mokančiam mokiniui. Gali būti sudaromos sąlygos papildomai mokytis lietuvių kalbos pagal individualią lietuvių kalbos mokymo programą.

Visi užsieniečių vaikai kartu su lietuvių klasių mokiniais lanko dailės, muzikos, choreografijos ir kūno kultūros pamokas bei dalyvauja popamokinėje veikloje, mokyklos renginiuose ir šventėse.