Priešmokyklinuko diena

Priešmokyklinuko diena:

7.30 – 8.30 –  Labas rytas! Ryto mankšta; žaidimai; kūrybinė veikla.
9.00 – 9.30 – Pusryčiaujame.
9.30 – 11.00 – Integruota veikla; edukaciniai projektai; skaitymo, rašymo, matematikos, anglų kalbos, pasaulio pažinimo pradmenys; technologijų, dailės, muzikos užsiėmimai.
11.15 – 12.00 –  Žaidimai lauke.
12.00 – 12.20 –  Ruošiamės pietums.
12.20 – 13.00 – Pietaujame.
13.00 – 17.00 –  Popamokinė veikla pagal vaikų poreikius: sveiką gyvenseną ugdančios veiklos, tiriamoji, aktyvi pažintinė ir žaidybinė veikla.
17.00 – 17.30 – Keliaujame namo.

Klasės mokytoja organizuoja temines išvykas, ekskursijas, ugdančias vaikų socialines ir emocines kompetencijas, skatinančias jų saviraišką.

1-2 kartus per mėnesį vaikai dalyvauja bendruose mokyklos  edukaciniuose  projektuose.

Socialinio emocinio ugdymo programa  yra integruota į visą ugdymo procesą.