Keisti dizainą

Ugdymo kryptys

Komunikacinė:

  • klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo pradmenų mokymas;

Pažinimo:

  • matematinių, gamtamokslinių įgūdžių, kritinio ir loginio mąstymo ugdymas;

Meninė:

  • linija, palva, forma ir kompozicija – dailės pradmenų abėcėlė; garsas, ritmas, judesys, mimika – muzikos ir choreografijos pagrindas,
  • žodis ir intonacija – teatro žaidimo pagrindas,

Socialinė:

  • mokomasi dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti save ir kitus,
  • mokomasi suvokti taisyklių grupėje (klasėje), šeimoje ir visuomenėje prasmę,
  • ugdomos vertybinės nuostatos – žingeidumas, principingumas, atsakomybė, atvirumas, atjauta,

Sveikatos saugojimo:

  • aktyvumo, judrumo, jėgos ir valio ugdymas,
  • fizinė iškrova emocijų sukeltai įtampai išlieti, atsipalaidavimas, nusiraminimas,
  • saugaus elgesio, asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio irk t. įgūdžių ugdymas,