Ugdymo kryptys

Komunikacinė:

 • klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo pradmenų mokymas,

Pažinimo:

 • matematinių, gamtamokslinių įgūdžių, kritinio ir loginio mąstymo ugdymas,

Meninė:

 • linija, spalva, forma ir kompozicija – dailės pradmenų abėcėlė, 
 • garsas, ritmas, judesys, mimika – muzikos ir choreografijos pagrindas,
 • žodis ir intonacija – teatro žaidimo pagrindas,

Socialinė:

 • mokomasi dirbti grupėje, bendrauti ir bendradarbiauti, pažinti save ir kitus,
 • mokomasi suvokti taisyklių grupėje (klasėje), šeimoje ir visuomenėje prasmę,
 • ugdomos vertybinės nuostatos – žingeidumas, principingumas, atsakomybė, atvirumas, atjauta,

Sveikatos saugojimo:

 • aktyvumo, judrumo, jėgos ir valio ugdymas,
 • fizinė iškrova emocijų sukeltai įtampai išlieti, atsipalaidavimas, nusiraminimas,
 • saugaus elgesio, asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir kt. įgūdžių ugdymas.