COVID- 19 prevencijos informacija atnaujinta

2020 Rugsėjo 11d.

 

Siekiant riboti klasių kontaktą į  mokyklos patalpas kiekvienos klasės mokiniai galės įeiti ir išeiti tik per jiems skirtą įėjimą. 

Tėvų lankymosi Klaipėdos ,,Universa Via‘‘ tarptautinėje mokykloje taisyklės 

  1. Mokinius atlydintys, pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokiniais atsisveikina prie įėjimo į mokyklą durų.
  2. Į mokyklos patalpas tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti įleisti tik išskirtiniais atvejais iš anksto užsiregistravę ir suderinę savo atėjimo laiką.
  3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokyklos bendruomene bendrauja nuotoliniu būdu: 
    •  mokyklos kontaktai - tel. (8 46) 38 34 65,  8 (616) 55389 arba                                                                 
    •  el. paštas: info@universavia.lt ;                                                                                                                      
    •  klasės mokytojų kontaktai
  4. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.

 

Skelbiame Klaipėdos ,,Universa Via‘‘ tarptautinės mokyklos 2020 m. rugpjūčio 26 d. COVID- 19 prevencijos rekomendacijos, kurios  parengtos vadovaujantis VESOC sprendimais bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.

‹ Grįžti i naujienas